mypension.be
U bent hier: Over de FPD De recentste nieuwtjes Sinds 1 april zijn RVP en PDOS samengesmolten tot de Federale Pensioendienst
Sinds 1 april zijn RVP en PDOS samengesmolten tot de Federale Pensioendienst

Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
Op 1 april 2016 fusioneren de RVP en de PDOS om samen de Federale Pensioendienst (FPD) te vormen.

Ondanks de datum is het geen aprilvis; sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) samengesmolten en vormen zo de Federale Pensioendienst - kortweg FPD of dé Pensioendienst. De continuïteit van de pensioenbetalingen en de andere vormen van dienstverlening is verzekerd.
Wat is er (niet) veranderd?
Of u nu nog aan de slag bent, al met pensioen bent of u beroepsmatig met pensioenen bezig bent, wij garanderen u dat onze dienstverlening nog altijd van hetzelfde hoogstaande niveau zal blijven. Zo zullen wij de betalingen stipt en correct blijven betalen, zoals altijd al het geval was.

We overlopen even onze contactmogelijkheden en stippen aan wat al dan niet verandert op 1 april:
 • Website:
  • De website van de nieuwe instelling is www.pensioendienst.fgov.be.
  • De informatie over werknemers- en ambtenarenpensioenen vindt u voorlopig op twee verschillende websites. Aan de hand van enkele keuzemogelijkheden helpen we u op weg om de juiste informatie te vinden.

 • Sociale Media:
 • mypension.be:
  • Het online pensioendossier blijft uiteraard beschikbaar en wordt stap per stap uitgebreid.

 • Telefonisch:
  • De gratis 1765-Pensioenlijn blijft beschikbaar en zal eind 2016 uitgebreid worden.
  • Op vrijdag sluit de Pensioenlijn één uurtje vroeger: om 16.00 u in plaats van om 17.00 u zoals op andere werkdagen het geval is.
              
 • Elektronische briefwisseling (e-mail):
 • Klassieke briefwisseling:
  • Het postadres van de Pensioendienst is:
   Federale Pensioendienst
   Zuidertoren
   1060 Brussel

 • Bezoeken:
  • De huidige bezoekmogelijkheden blijven bestaan en worden op termijn uitgebreid. Het bezoekersonthaal van de ambtenarenpensioenen in Brussel verhuist wel naar de Zuidertoren, aan de overzijde van het Victor Hortaplein.
  • Opgelet, in eerste instantie zal er niet altijd een expert ambtenarenpensioenen aanwezig zijn in de kantoren van de Pensioendienst of tijdens de zitdagen. Heeft u een vraag over uw (toekomstige) ambtenarenpensioen? Kijk dan goed of er wel een expert ambtenarenpensioenen aanwezig is op het moment dat u het kantoor of de zitdag wilt bezoeken.

En last but not least; bij een nieuwe instelling hoort natuurlijk ook een spiksplinternieuwe huisstijl!

Situering Federale Pensioendienst

De FPD:
 • geeft op een heldere manier advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen.
 • berekent de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren, en van de IGO op basis van gegevens die tot zijn beschikking gesteld worden. Vervolgens betekent hij hun rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden.
 • betaalt de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren, de zelfstandigen en de IGO, en verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren.
 • ondersteunt het beleidswerk, door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers.

Wat betekent dat in cijfers?

Jaarlijks:
 • betaalt de Pensioendienst meer dan 37 miljard euro aan 2,35 miljoen gepensioneerden
 • bellen 880.000 burgers naar de gratis Pensioenlijn om een expert ambtenaren-of werknemerspensioenen te spreken of een vraag over hun zelfstandigenpensioen te stellen.
 • bezoeken 174.000 gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden een kantoor, zitdag of Pensioenpunt.
 • surfen 2.500.000 geïnteresseerden naar de website van de FPD.
 • ontvangt de FPD meer dan 170.000 brieven en e-mails met de vraag om inlichtingen.

Bekijk

 

   Sitemap
Laatste wijziging 19/07/2016 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het