mypension.be
U bent hier: Toekomstige gepensioneerde De recentste nieuwtjes Belangrijke wetswijzigingen vanaf 2019
Belangrijke wetswijzigingen vanaf 2019

Vraag uw pensioen aan
Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
Voor pensioenen die ingaan vanaf januari 2019 zijn belangrijke wijzigingen voorzien.

 De nieuwe wetgeving heeft als doel:
 1. alle periodes van tewerkstelling mee te tellen in de pensioenberekening werknemerspensioen;
 2. bepaalde inactieve periodes minder of niet meer te belonen in de pensioenberekening werknemerspensioen;
 3. het vervroegd pensioen mogelijk te maken voor SWT’ers.
Momenteel herwerken we nog de inhoud van onze websites en publicaties.


Wat verandert er?
 1. Alle periodes met een effectieve tewerkstelling tellen mee in de pensioenberekening, bepaalde inactieve periodes tellen niet meer in de pensioenberekening na het bereiken van de volledige globale loopbaan.

  Het begrip eenheid van loopbaan wordt aangevuld met een nieuw concept: ‘de volledige globale loopbaan’. Het moment waarop deze volledige globale loopbaan wordt bereikt (14 040 voltijdse dagequivalenten) is cruciaal omdat:
  • Alle periodes van tewerkstelling zullen meetellen in de pensioenberekening, ook na het bereiken van de volledige, globale loopbaan. Dit leidt in de meeste gevallen tot een hoger pensioen.
  • Sommige inactieve periodes zullen wegvallen in de pensioenberekening na het bereiken van de volledige, globale loopbaan. Deze inactieve periodes zijn:
   • volledige werkloosheid;
   • conventioneel brugpensioen;
   • werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT);
   • pseudo-brugpensioen
   • .
 2. Bepaalde inactieve periodes, gelegen na 2016, zullen vanaf 2019 minder gunstig beloond worden in de pensioenberekening.

  Deze inactieve periodes blijven dus wel meetellen voor de pensioenberekening, maar zullen dus minder pensioen opbrengen dan tot nu toe het geval was.

  Deze inactieve periodes zijn:
  • volledige werkloosheid;
  • conventioneel brugpensioen;
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT);
  • pseudo-brugpensioen
  • .
 3. Opgelet!

  De pensioenberekening voor inactieve periodes van tijdelijke werkloosheid, ziekte, invaliditeit, tijdskrediet, loopbaanonderbreking, landingsbanen, arbeidsongevallen en beroepsziekten wordt door deze nieuwe regels niet beïnvloed.

  Bij deze nieuwe maatregelen zijn ook tal van uitzonderingen en overgangsmaatregelen voorzien.

 4. Vervroegd pensioen mogelijk voor SWT’ers

  Wie nu in het stelsel van SWT (werkloosheid met bedrijfstoeslag of het vroegere brugpensioen) zit, zal vanaf volgend jaar de mogelijkheid hebben om dit stelsel vóór de wettelijke pensioenleeftijd te verlaten wanneer voldaan is aan de leeftijds-en loopbaanvoorwaarden voor een vervroegd rustpensioen.

Houdt mypension.be rekening met deze aanpassingen?

Op dit ogenblik passen wij mypension.be aan deze nieuwe wetgeving aan.

Zodra dat gebeurd is, zullen wij daarover berichten. Zo kunt u de eventuele invloed op uw situatie bekijken.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws rond pensioenen en mypension.be?
 • Kies voor gepersonaliseerd nieuws op maat. Als u uw e-mailadres ingeeft op mypension.be, dan bezorgen wij de nieuwtjes die van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.
 • U kunt ook kiezen voor onze standaard nieuwsbrief, dan ontvangt u alle nieuwtjes, maar niet gepersonaliseerd.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 07/12/2018 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het