Français:
....

Nederlands:
Het inlog systeem van deze website maakt gebruik van cookies. Deze staan nu uit voor je browser waardoor je niet kan inloggen.Hier kan je meer instructies vinden om cookies aan te zetten.

Deutsch:
....

English:
In order to be able to login to this website, you should enable cookies in your browser. Here you can find more instructions on how to enable cookies..
Nederlands
Français
Deutsch
English
Gepensioneerde:

U ontvangt al een pensioen van de RVP? Hier komt u te weten welke stappen u moet ondernemen als uw persoonlijke situatie wijzigt, hoe de RVP uw pensioen berekent en welke voorwaarden vervuld moeten zijn om een toegelaten beroepsactiviteit uit te oefenen.

Toekomstige gepensioneerde:

U werkt nog? Ontdek hier hoe u het bedrag van uw toekomstige pensioen kunt simuleren, hoe u uw pensioen moet aanvragen en maak kennis met de manier waarop het berekend zal worden.

Professional:

U werkt in de sociale sector en u komt vaak in contact met gepensioneerden en werknemers? Ontdek hier welke uitkeringen door de RVP betaald worden, optimaliseer uw kennis over het werknemersstelsel en volg de laatste evoluties in de statistieken en de wetgeving.

Over de RVP:

Wenst u meer informatie over de Rijksdienst voor Pensioenen? Ontdek de verschillende manieren om in contact te komen met de RVP, maak kennis met de werking van de RVP en raadpleeg onze vacatures.

Pensionné:

Vous recevez déjà une pension de l'ONP ? Découvrez les démarches à effectuer lors d'un changement dans votre vie privée, comprenez le montant de votre pension et faites connaissance avec les conditions à respecter pour travailler tout en conservant votre pension.

Futur pensionné:

Vous travaillez encore ? Simulez le montant de votre future pension, découvrez ce qu'il faut faire pour partir à la retraite ou faites connaissance avec la manière dont votre future pension sera calculée.

Professionnel:

Vous travaillez dans le secteur social, au contact de pensionnés ou de travailleurs salariés ? Faites le tour des prestations attribuées par l'ONP, optimisez votre connaissance du régime salarié et découvrez les dernières évolutions statistiques et législatives.

À propos de l’ONP:

Vous désirez en savoir plus sur l’Office national des Pensions ? Découvrez les différents moyens d’entrer en contact avec l’ONP, faites connaissance avec le fonctionnement de l’ONP et consultez nos offres d’emploi.

Pensionsempfänger:

Sie beziehen schon eine Pension des LPA? Erfahren Sie hier, welche Schritte Sie unternehmen müssen bei einer Änderung in Ihrem Privatleben, wie Ihre Pension berechnet wird und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um eine zulässige Berufstätigkeit auszuüben.

Zukünftige Pensionsempfänger:

Sie arbeiten noch? Entdecken Sie hier wie Sie den Betrag Ihrer künftigen Pension simulieren können, wie Sie Ihre Pension beantragen müssen und lernen Sie mehr über die Weise, wie Ihre Pension berechnet wird.

Profi:

Sie arbeiten im Sozialsektor und Sie stehen oft mit Pensionierten und Arbeitnehmern in Kontakt? Entdecken Sie hier welche Leistungen das LPA auszahlt, optimieren Sie Ihre Kenntnisse über die Arbeitnehmerregelung und folgen Sie die Entwicklungen der Statistiken und Gesetzgebung.

Über das LPA:

Wünschen Sie weitere Informationen über das LPA? Entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten, um das LPA zu kontaktieren, lernen Sie mehr über die Wirkung des LPA und lesen Sie unsere Stellenangebote.

Even if you have a fair knowledge of one of our national languages (Dutch, French, German), the complex pension regulations can be difficult to understand. That's the reason we provide this information in English. It is less extensive than our Dutch, French our German pages, but it will answer a number of questions you may have concerning your future pension.

Click here for the English pages.

mypension.be
MyPension