mypension.be
U bent hier: Over de FPD Voorstelling FPD
Voorstelling FPD

Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
​​

​​​Opgepast, de inhoud op de oude websites werken we niet meer bij.
Deze info is dus niet up-to-date!


under construction

De informatie over werknemers- en ambtenarenpensioenen vindt u voorlopig op twee verschillende websites.

U bevindt zich nu op de website die de informatie over de werknemerspensioenen herneemt. Wenst u informatie over de ambtenarenpensioenen, klik dan bovenaan deze pagina op "ambtenarenpensioenen".


Op 1 april 2016 zijn de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) gefuseerd om samen de Federale Pensioendienst* - kortweg FPD of dé Pensioendienst - te vormen.

*De wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten “Pensioenen” van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere sociale zekerheidsstelsels (B.S. 30.03.2016).


Situering Federale Pensioendienst

Visie en missie van de Pensioendienst

De Bestuursovereenkomst 2016-2018 herneemt zowel de engagementen van de Pensioendienst (de doelstellingen) als die van de Federale Staat (waaronder de middelen die daarvoor ter beschikking gesteld worden).
Om juridische redenen en redenen van timing, werd de Bestuursovereenkomst nog vóór de fusie opgesteld en afgesloten met de overheid, maar hij heeft wel al betrekking op de gehele organisatie. Lees dus niet "RVP" maar "Pensioendienst" wanneer je de bestuursovereenkomst doorneemt.

Lees de Bestuursovereenkomst 2016-2018 van de Pensioendienst

Opdrachten

De FPD:

  • geeft op een heldere manier advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen;
  • berekent de pensioenen van de werknemers en ambtenaren, en ook de IGO, op basis van gegevens die tot zijn beschikking gesteld worden, en betekent vervolgens hun rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden;
  • betaalt de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren, de zelfstandigen en de IGO, en verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren;
  • ondersteunt het beleidswerk, door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers.


Wat betekent dat in cijfers?

Jaarlijks:
  • betaalt de Pensioendienst meer dan 37 miljard euro aan 2,35 miljoen gepensioneerden;
  • bellen 880 000 burgers naar de gratis Pensioenlijn om een expert ambtenaren-of werknemerspensioenen te spreken of een vraag over hun zelfstandigenpensioen te stellen;
  • bezoeken 174 000 gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden een Pensioenpunt;
  • surfen 2 500 000 geïnteresseerden naar de website van de FPD;
  • ontvangt de FPD meer dan 170 000 brieven en e-mails met vragen om inlichtingen.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 26/05/2019 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het