mypension.be
U bent hier: Toekomstige gepensioneerde Inkomensgarantie voor ouderen
Inkomensgarantie voor ouderen

Vraag uw pensioen aan
Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
​​

​​​Opgepast, de inhoud op de oude websites werken we niet meer bij.
Deze info is dus niet up-to-date!


under construction

De informatie over werknemers- en ambtenarenpensioenen vindt u voorlopig op twee verschillende websites.

U bevindt zich nu op de website die de informatie over de werknemerspensioenen herneemt. Wenst u informatie over de ambtenarenpensioenen, klik dan bovenaan deze pagina op "ambtenarenpensioenen".


Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor de IGO, die hieronder beschreven worden.

Wanneer u een IGO hebt die is toegekend volgens de oude regels blijft u die behouden. De huidige betalingsvoorwaarden zijn wel van toepassing en uw IGO kan herzien worden volgens de nieuwe regels op basis van een feit dat zich voordoet na 31 december 2013.

Voornaamste wijzigingen vanaf 2013: 

  • bij het delen van de inkomsten, wordt nog enkel rekening gehouden met de kinderen die effectief ingeschreven zijn op hetzelfde adres.
  • Wettelijke samenwoonst wordt gelijkgeschakeld met het huwelijk;
  • kinderen die samenwonen met hun ouders worden niet meer benadeeld;
  • Het IGO-bedrag zal minder schommelen omdat het niet meer afhankelijk is van bestaansmiddelen van samenwonenden waardoor het onderzoek van de bestaansmiddelen ook vlotter zal verlopen;
  • wie een IGO heeft houdt meer over als hij nog verder werkt;
  • strengere controle op de verblijfsvoorwaarden;
  • wie onafgebroken meer dan 6 maanden in het buitenland verblijft verliest het recht op zijn IGO;
  • bij een overlijden kunnen via de nalatenschap eerdere aangiftes van bestaansmiddelen worden nagekeken.

De Inkomensgarantie voor Ouderen is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen die over onvoldoende financiële middelen beschikken.

De IGO kan u slechts worden toegekend na een grondig onderzoek van al uw bestaansmiddelen. U moet bovendien voldoen aan bepaalde voorwaarden in verband met leeftijd, nationaliteit en woonplaats.

Wij onderzoeken in vele gevallen automatisch dit recht zoals bij een pensioenaanvraag op de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar). Als u denkt recht te hebben op de IGO dan kunt u steeds een aanvraag indienen bij de Pensioendienst.

Afhankelijk van uw gezinssituatie is het basisbedrag of het verhoogde basisbedrag (+ 50 %) van toepassing. Het verhoogde basisbedrag wordt slechts toegekend wanneer u alleen woont.


De maximum maandbedragen zijn:
Datum Index Basisbedrag Verhoogd basisbedrag
01/09/2018 144,42 745,57 EUR 1 118,36 EUR


Uw inkomsten en deze van de samenwonende personen worden van dit bedrag afgetrokken.

Enkele berekeningsvoorbeelden vindt u in het deel voor de professionele gebruiker. 

 

   Sitemap
Laatste wijziging 26/05/2019 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het