mypension.be
U bent hier: Toekomstige gepensioneerde Overlevingspensioen en overgangsuitkering
Overlevingspensioen en overgangsuitkering

Vraag uw pensioen aan
Formulieren
Overzicht eID-toepassingen
​​

​​​Opgepast, de inhoud op de oude websites werken we niet meer bij.
Deze info is dus niet up-to-date!


under construction

De informatie over werknemers- en ambtenarenpensioenen vindt u voorlopig op twee verschillende websites.

U bevindt zich nu op de website die de informatie over de werknemerspensioenen herneemt. Wenst u informatie over de ambtenarenpensioenen, klik dan bovenaan deze pagina op "ambtenarenpensioenen".


Vanaf 2015 is de wetgeving rond het overlevingspensioen grondig gewijzigd door de invoering van een overgangsuitkering. Deze nieuwe regeling wordt toegepast wanneer de huwelijkspartner overlijdt na 31 december 2014, en houdt in dat wie niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden (45 jaar) om een overlevingspensioen te krijgen eventueel recht heeft op een overgangsuitkering gedurende:
  • 12 maanden (zonder kinderlast);
  • 24 maanden (met kinderlast).

In geval van overlijden biedt het overlevingspensioen de langstlevende huwelijkspartner de mogelijkheid een pensioen te verkrijgen, berekend op basis van de loopbaan als werknemer van zijn overleden huwelijkspartner. Oorspronkelijk was het overlevingspensioen alleen voorbehouden aan weduwen, maar sinds 1984 is dit ook van toepassing op weduwnaars.

De perioden die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het overlevingspensioen en de overgangsuitkering zijn dezelfde als die voor het rustpensioen. De berekening kan echter verschillen van die van een rustpensioen. 

De overgangsuitkering wordt grotendeels op dezelfde wijze als het overlevingspensioen berekend, op basis van de loopbaan van de overleden huwelijkspartner.

Er worden ook overlevingspensioenen toegekend aan de langstlevende echtgenoten van werknemers uit andere pensioenstelsels. Raadpleeg voor meer informatie de websites van de deze instellingen:


Er worden ook overlevingspensioenen toegekend aan de langstlevende echtgenoten van werknemers uit andere pensioenstelsels. Raadpleeg voor meer informatie de websites van de deze instellingen:

 

   Sitemap
Laatste wijziging 26/05/2019 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het