mypension.be
U bent hier: Gepensioneerde Uw pensioen begrijpen
Uw pensioen begrijpen

Formulieren
Betaaldatums
Overzicht eID-toepassingen
​​

​​​Opgepast, de inhoud op de oude websites werken we niet meer bij.
Deze info is dus niet up-to-date!


under construction

De informatie over werknemers- en ambtenarenpensioenen vindt u voorlopig op twee verschillende websites.

U bevindt zich nu op de website die de informatie over de werknemerspensioenen herneemt. Wenst u informatie over de ambtenarenpensioenen, klik dan bovenaan deze pagina op "ambtenarenpensioenen".


Waarmee stemt het bedrag dat u ontvangt overeen?

Wij betalen u het nettobedrag, d.w.z. het brutobedrag zoals dat berekend werd wanneer u met pensioen ging, waar we de sociale en fiscale inhoudingen van afgetrokken hebben.

De volgende inhoudingen kunnen afgetrokken worden van uw pensioen:

Het bedrag van deze inhoudingen wordt bepaald aan de hand van 2 factoren: uw pensioenbedrag en uw gezinssituatie.
 
Naast deze inhoudingen is beslag mogelijk, bijvoorbeeld wanneer​ u een schuld aan derden hebt.

Bij het bedrag van uw pensioen kunnen ook bijkomende uitkeringen gevoegd worden, zoals het vakantiegeld, een rente, enz.

Via de indexering en de welvaartsaanpassingen wordt uw pensioen aangepast aan de levensduurte.

Hoe werd mijn pensioen berekend?

Het brutobedrag van uw pensioen werd berekend op het ogenblik waarop u met pensioen ging op basis van uw beroepsloopbaan en op basis van uw gezinssituatie. In bepaalde gevallen kan uw pensioen ook berekend zijn op basis van de loopbaan van uw vroegere of overleden huwelijkspartner.

Meer informatie over de pensioenberekening 

De belastingaangifte


Jaarlijks ontvangt u een pensioenfiche (fiche nr. 281.11) met de belastbare bedragen die in het voorgaande jaar werden uitbetaald en de bedrijfsvoorheffing die al werd ingehouden.

Meer informatie over de belastingaangifte en de fiscale fiche 
 

 

   Sitemap
Laatste wijziging 26/05/2019 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het