mypension.be
U bent hier: Gepensioneerde Pensioen en beroepsactiviteit
Pensioen en beroepsactiviteit

Formulieren
Betaaldatums
Overzicht eID-toepassingen
​​

​​​Opgepast, de inhoud op de oude websites werken we niet meer bij.
Deze info is dus niet up-to-date!


Als gepensioneerde kunt u onder bepaalde voorwaarden uw pensioen combineren met een beroepsactiviteit. Of u dan onbeperkt mag bijverdienen of niet wordt bepaald door:
 • uw leeftijd;
 • het aantal jaren loopbaan dat u kon voorleggen bij de pensionering.
 
Kort overzicht
 • Jonger dan 65 en minder dan 45 loopbaanjaren bij de Belgische pensionering
 • Enkel een overlevingspensioen
 • De ene huwelijkspartner ontvangt een rustpensioen aan gezinsbedrag, en de andere oefent een beroepsactiviteit uit.
  Meer info vindt u in onderstaande tekst.
De drie voorwaarden:
1. Uw beroepsactiviteit aangeven

Over het algemeen moet u uw beroepsactiviteit niet aangeven, behalve bij:
 • de eerste uitbetaling van het pensioen;
 • de uitoefening van een politiek of ander mandaat in België of het buitenland;
 • een beroepsactiviteit of genot van een sociale zekerheidsuitkering in het buitenland;
 • wetenschappelijke of artistieke activiteiten.

Wij houden rekening met elke activiteit die in België of in het buitenland wordt uitgeoefend en een belastbaar inkomen oplevert.

Als u een pensioen aan 'gezinsbedrag' ontvangt moet ook uw huwelijkspartner zijn beroepsactiviteit aangeven.

Welke beroepsactiviteit moet u aangeven?
Wanneer en hoe moet u de activiteiten aangeven?

2. U moet de inkomstengrenzen respecteren

Als u gepensioneerd bent mogen inkomsten uit een beroepsactiviteit een bepaalde grens niet overschrijden.

Deze grens wordt bepaald door:
 • het jaar waarin de activiteit is uitgeoefend
 • de aard van uw activiteit;
 • uw leeftijd, ouder of jonger dan:
  • 65 jaar;
  • de wettelijke pensioenleeftijd;
 • uw loopbaan: meer of minder dan 45 loopbaanjaren op het ogenblik van de pensionering;
 • uw huwelijkspartner; heeft die een gezinspensioen of niet;
 • de eventuele kinderlast;
 • het type pensioen.

De grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
 
Als u deze inkomstengrens overschrijdt, wordt uw pensioen verminderd of geschorst.

Wat zijn de jaarlijkse grenzen van de inkomsten?
Wat zijn de gevolgen van de overschrijding? 

3. U mag geen uitkering(en) genieten of u moet er aan verzaken


Als gepensioneerde (of als huwelijkspartner van een gepensioneerde die een 'gezinspensioen' ontvangt) mag u geen sociale uitkeringen ontvangen die voorzien zijn bij:
 • ziekte;
 • werkloosheid;
 • brugpensioen;
 • vermindering van de arbeidstijd;
 • tijdkrediet of loopbaanonderbreking.
Er bestaan uitzonderingen voor het overlevingspensioen. 

Wat te doen in geval van cumulatie van sociale uitkeringen?
Geeft een toegelaten beroepsactiviteit bijkomende pensioenrechten?

Als u gepensioneerd bent en een beroepsactiviteit uitoefent dan zal dit uw pensioenrechten niet uitbreiden in het stelsel of voor het mandaat waarin u gepensioneerd bent.

Bijvoorbeeld:
Als gepensioneerde werknemer met een beroepsactiviteit als werknemer, bouwt u geen bijkomende pensioenrechten op in het stelsel voor werknemers.

De verdere pensioenopbouw bij het verder zetten van een activiteit na 65 jaar of na een loopbaan van 45 jaar is verschillend in de regeling voor werknemers of zelfstandigen.

Regeling voor werknemers:

Wanneer bij een gemengde loopbaan het werknemerspensioen niet wordt opgenomen maar het zelfstandigenpensioen wel, kan men in de pensioenregeling voor werknemers nog verder pensioenrechten opbouwen.

Regeling voor zelfstandigen:

Wanneer bij een gemengde loopbaan het zelfstandigenpensioen niet wordt opgenomen maar wel de andere pensioenen (werknemers, ambtenaar of het buitenlands pensioen), kan men in de pensioenregeling voor zelfstandigen geen verdere pensioenrechten opbouwen.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 26/05/2019 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het