mypension.be
U bent hier: Professional Uitkeringen van de FPD
Uitkeringen van de FPD

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
​​

​​​Opgepast, de inhoud op de oude websites werken we niet meer bij.
Deze info is dus niet up-to-date!


under construction

De informatie over werknemers- en ambtenarenpensioenen vindt u voorlopig op twee verschillende websites.

U bevindt zich nu op de website die de informatie over de werknemerspensioenen herneemt. Wenst u informatie over de ambtenarenpensioenen, klik dan bovenaan deze pagina op "ambtenarenpensioenen".


De Pensioendienst - Werknemerspensioenen kent de pensioenen in het werknemersstelsel en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) toe:
 • het rustpensioen in het werknemersstelsel
  Elke persoon die als werknemer of als contractueel ambtenaar heeft gewerkt, kan aan het einde van zijn loopbaan een rustpensioen werknemer vragen. De berekening van dit voordeel neemt de duur van de loopbaan, de leeftijd waarop de betrokkene met pensioen gaat en de gezinssituatie van de betrokkene in aanmerking.
  Meer weten over het rustpensioen werknemer
   
 • het overlevingspensioen en de overgangsuitkering in het werknemersstelsel.
  De huwelijkspartner van een persoon die als werknemer heeft gewerkt kan, na het overlijden van zijn huwelijkspartner, een overlevingspensioen of overgangsuitkering ontvangen afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende op het ogenblik van het overlijden van de huwelijkspartner. Er moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan om dit voordeel te krijgen.
  Meer weten over het overlevingspensioen en de overgangsuitkering
   
 • de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  Dit voordeel is eigenlijk geen pensioen. De IGO is meer bedoeld om ouderen te helpen wiens middelen ontoereikend blijken om een aanvaardbare levensstandaard te behouden. De IGO kan al dan niet als aanvulling op het pensioen worden verkregen.
  Meer weten over de IGO

De FPD-Werknemerspensioenen zorgt ook voor de uitbetaling van de voordelen die hij toekent. Daarnaast keert de FPD de ouderdoms- en weduwenrenten uit. Deze twee voordelen worden vandaag de dag niet meer toegekend. Het gaat om overblijfselen van een oude wetgeving gebaseerd op een kapitalisatiestelsel. De FPD blijft deze uitbetalen aan personen die er recht op hebben.
Meer weten over de renten

 

​   Sitemap
Laatste wijziging 26/05/2019 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het