mypension.be
U bent hier: Professional De betaling van het pensioen
De betaling van het pensioen

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
​​

​​​Opgepast, de inhoud op de oude websites werken we niet meer bij.
Deze info is dus niet up-to-date!


​Als de gepensioneerde in België verblijft, kan hij tussen 2 betalingsmogelijkheden kiezen: 
De Pensioendienst moedigt de gepensioneerden echter aan om te kiezen voor de bankoverschrijving omwille van veiligheidsredenen, zowel voor de gepensioneerden als voor de postbode.

Op het pensioen kunnen de volgende inhoudingen gebeuren: de ZIV-bijdrage, de solidariteitsbijdrage, de bedrijfsvoorheffing en eventuele beslagleggingen.
Meer inlichtingen over de inhoudingen

De pensioenen worden ook geherwaardeerd in functie van de evolutie van het indexcijfer.
Meer inlichtingen over de indexering van de pensioenen

In principe ontvangt de gepensioneerde zijn pensioen maandelijks. Wanneer hij niet op rekening wordt uitbetaald en het maandelijkse bedrag kleiner is dan 39,86 EUR (sinds 01/09/2018 indexcijfer 144,42) gebeurt de betaling echter eenmaal per jaar in december.

Opgelet! Vanaf januari 2019 is er wegens de unieke betaling een nieuwe betaalkalender van toepassing. U kunt er de betaaldatums raadplegen van de pensioenen en renten van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Ontdek nu op www.uniekebetaling.be wat er verandert voor de pensioenbetalingen.

Elk jaar in mei betaalt de Pensioendienst het vakantiegeld aan de gerechtigden op een werknemerspensioen.
Meer inlichtingen over het vakantiegeld

Het pensioen is een persoonlijk recht. De betaling mag niet door een derde persoon ontvangen worden. Slechts de gerechtigde mag het bedrag van zijn pensioen ontvangen.

De gepensioneerden die in het buitenland verblijven, moeten een aantel regels naleven om hun pensioen te ontvangen.
Meer inlichtingen over de betaling van de pensioenen in het buitenland

Bij overlijden is er mogelijk een recht op een overlevingspensioen. 
Meer inlichtingen over de laatste betaling en eventuele achterstallen

 

   Sitemap
Laatste wijziging 26/05/2019 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het