mypension.be
U bent hier: Professional Werken tijdens het pensioen
Werken tijdens het pensioen

Schrijf u in voor de e-news
Basic info in English
Formulieren
Betaaldatums
​​

​​​Opgepast, de inhoud op de oude websites werken we niet meer bij.
Deze info is dus niet up-to-date!


Of een gepensioneerde onbeperkt mag bijverdienen of niet wordt bepaald door:
 • de leeftijd
 • het aantal jaren loopbaan bij de eerste Belgische pensionering;
 • het type pensioen.

 

Korte overzichtstabel
A
B
 • Jonger dan 65 zonder 45 jaren loopbaan
 • Enkel een overlevingspensioen
 • De ene huwelijkspartner ontvangt een rustpensioen aan gezinsbedrag, en de andere oefent een beroepsactiviteit uit.
  Meer info vindt u in onderstaande tekst.

Om pensioen en beroepsactiviteit te kunnen combineren moeten mensen die tot categorie B (zie bovenstaande tabel) behoren, een aantal voorwaarden naleven:

1. Aangeven van de beroepsactiviteit

Over het algemeen moet een gepensioneerde zijn beroepsactiviteit niet aangeven, behalve bij:

 • de eerste uitbetaling van het pensioen;
 • de uitoefening van een politiek of ander mandaat in België of het buitenland;
 • een buitenlandse beroepsactiviteit of socialezekerheidsuitkering;
 • wetenschappelijke of artistieke activiteiten.

Wij houden rekening met elke activiteit die in België of in het buitenland wordt uitgeoefend en een belastbaar inkomen oplevert.

Wanneer het pensioen wordt toegekend aan het 'gezinsbedrag' moet ook de huwelijkspartner van de gepensioneerde zijn beroepsactiviteit aangeven.

Welke beroepsactiviteit moet de gepensioneerde aangeven?
Wanneer en hoe moet een gepensioneerde zijn beroepsactiviteit aangeven?


2. Naleven van de grenzen van de inkomsten


De inkomsten uit die beroepsactiviteit mogen een bepaalde grens niet overschrijden.

Deze grens hangt af van:
 • het kalenderjaar van de uitoefening van de activiteit;
 • de aard van de beroepsactiviteit;
 • de leeftijd;
 • de aard van het pensioen;
 • de eventuele kinderlast en de ingangsdatum van het pensioen.


De grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
 
Als deze inkomstengrens wordt overschreden, wordt het pensioen van de betrokkene verminderd of geschorst.

Wat zijn de jaarlijkse grenzen van de inkomsten?
Wat zijn de gevolgen van de overschrijding?


3. Geen sociale uitkeringen ontvangen of eraan verzaken


Een gepensioneerde (of de echtgenoot van een gepensioneerde die een 'gezinspensioen' ontvangt) mag geen sociale uitkeringen ontvangen die voorzien zijn bij:
 • ziekte;
 • werkloosheid;
 • brugpensioen;
 • vermindering van de arbeidstijd;
 • tijdkrediet of loopbaanonderbreking.

Er zijn uitzonderingen voor het overlevingspensioen.

Wat te doen bij cumulatie?

Bijkomende pensioenrechten?

Een gepensioneerde die een beroepsactiviteit uitoefent na de ingangsdatum van het pensioen bouwt geen bijkomende pensioenrechten op in hetzelfde stelsel of in hetzelfde ambt waarvoor al een pensioen is toegekend.

De verdere pensioenopbouw bij het verder zetten van een activiteit na 65 jaar of na een loopbaan van 45 jaar is verschillend in de regeling voor werknemers of zelfstandigen.

Hierbij wordt wel rekening gehouden met het beginsel van de beperking tot de loopbaaneenheid.


Regeling voor werknemers:

Wanneer bij een gemengde loopbaan het werknemerspensioen niet wordt opgenomen maar het zelfstandigenpensioen wel, kan men in de pensioenregeling voor werknemers nog verder pensioenrechten opbouwen.

Regeling voor zelfstandigen:

Wanneer bij een gemengde loopbaan het zelfstandigenpensioen niet wordt opgenomen maar wel de andere pensioenen (werknemers, ambtenaar of het buitenlands pensioen), kan men in de pensioenregeling voor zelfstandigen geen verdere pensioenrechten opbouwen.

 

   Sitemap
Laatste wijziging 26/05/2019 | Disclaimer

Deze site gebruikt cookies.
Ok, ik begrijp het